Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
Gần Tết rồi nên cũng có áp lực chốt lời từ đội seller châu Á để ăn Tết Âm Lịch nên thị trường có hẻo hẻo xíu trong ngắn hạn. Tháng 2 này có các sự kiện nổi bật vây quanh 4 cái tên nổi bật: - ETH - CZ - FTX - Paradigm
0 reply
0 recast
3 reactions

sungsungtap11 pfp
sungsungtap11
@samsungtap
sắp thôi thị trường đã tăng khá lâu rồi , cần cú sập theo đúng quy trình. like bạn
0 reply
0 recast
0 reaction

holahap pfp
holahap
@holaholahap
đợt cuối để xả hàng chăng?
0 reply
0 recast
0 reaction