myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
Đợt này nhiều kèo free to nổ liên tục mà ko ăn dc kèo nào ra hồn. Trong khi kèo mất tiền thì ko thấy đâu. ae có cùng cảnh ngộ như mình ko ? Cho xin 1 like để xốc lại tinh thần.
1 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
zk, strk, zro bộ ba nguyên tử , cần 1 kèo để ae xốc lại tinh thần
0 reply
0 recast
0 reaction