myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
🆘 Binance hủy niêm yết Aragon (ANT); Multichain (MULTI); Vai (VAI) & Monero (XMR) 📌 Cặp giao dịch bị hủy: ANT/BTC, ANT/USDT, MULTI/USDT, USDT/VAI, XMR/BNB, XMR/BTC, XMR/ETH, XMR/USDT ⏰ Việc RÚT các token sẽ không được hỗ trợ sau 10:00 ngày 20/05/2024 (Giờ VN)
2 replies
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
các coin ẩn danh giờ đều ko dc chấp nhận , xu thế rồi. mọi thứ đều phải minh bạch. công bằng
1 reply
0 recast
1 reaction

thaomy2010 pfp
thaomy2010
@thaomy2010
xmr một cây đại thụ bi bật gốc , loại dần u nhọt thôi
0 reply
0 recast
0 reaction