THUONGUK pfp

THUONGUK

@duongthuong

658 Following
501 Followers


THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Check Airdrop Wormhole Link Check: https://airdrop.wormhole.com
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
List Binance là bay.
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Zeta list OKX
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Claim ZETA: Add chain : https://chainlist.org/?search=zeta https://hub.zetachain.com/claim
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
zkSync guild. ✅Level 1 - 10 tx Gitcoin passport 15 score Have a verified email address ✅Level 2 Gitcoin passport 20 score ✅Libertas Omnibus NFT . Link : https://guild.xyz/zksync-era
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Mint #NFT đầu tiên trên @RariChain: Hạn mint còn 6h - Cầu ETH từ ARB qua mạng Rarichain: https://bridge.arbitrum.io/?destinationChain=rari-mainnet&sourceChain=arbitrum-one - Link mint https://rarible.com/collection/rari/0x6784cadE2815698C5F41972Aad42bF0d630158a1/drops - Giá Mint NFT gần 20$
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Hướng dẫn check Dmail airdrop! Truy cập BSC Scan: https://bscscan.com/address/0x26f5f3b28ecbbbfe64167df7c7a3590f90c90af9#readContract Tai mục 1."claimableTokens" Nhập địa chỉ Ví vào "<input> (address)" Nhấp "Query"
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Ae còn hold không.
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Rainbow
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Tím đã quay trở lại. Go up !!!
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Đầu tuần cùng chào đón BTC 40k. Chúc cả nhà một mùa bội thu.
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Hiến máu cùng zora.
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Gas giảm rồi ae tranh thủ làm Linea's DeFi Voyage week3 nhanh nhanh nhé. https://www.intract.io/linea?referralCode=aX0oFF&referralSource=REFERRAL_PAGE&referralLink=https%3A%2F%2Fwww.intract.io%2Freferral
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Good morning a/e. Gửi đáp án OverWallet hôm nay nhé. Chúc ngày mới nhiều năng lượng nhé.
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Good morning sir. Daily quiz OverWallet today.
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Chào buổi sáng các anh em tỷ phú. Chúc anh em ngày mới nhiều năng lượng nhiều sức khỏe. Tiện gửi đáp án OverWallet hôm nay nhé!!!
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Good morning các tỷ phú. Ngày mới nhiều năng lượng nhé. Đáp án OverWallet ngày hôm nay đây.
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Chủ Nhật vui vẻ các tỷ phú ơi. Đáp án OverWallet hôm nay nhé:
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Giá Worldcoin (WLD) giảm sau khi Sam Altman bị thôi chức CEO OpenAI
0 reply
0 recast
0 reaction

THUONGUK pfp
THUONGUK
@duongthuong
Đáp án OverWallet ngày 18.
0 reply
0 recast
0 reaction