Tài Văn Tiến Dũng pfp

Tài Văn Tiến Dũng

@milocryp

235 Following
294 Followers


Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
GM Welcome Month 12.🍀💥❤️ !!! Tình hình là em thấy có rất nhiều anh em bị bay tick tím không hiểu nguyên do, mặc dù vẫn hoạt động :))))) Thôi kệ đi cứ enjoy cái moment này ăn được thì ăn không được thì thôi ((((:
3 replies
2 recasts
6 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
:)))))) mint for fun
0 reply
1 recast
4 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
I just minted Base x Warpcast x mint.fun on @mintdotfun
2 replies
1 recast
10 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
The Shy hồi xuân - Nhà Vua Trở Lại 🔥 🏆 #Weibogaming #T1 #WorldChampionship
1 reply
0 recast
5 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
At night, Saigon transforms into a vibrant tapestry. Neon lights skyscrapers, creating a mesmerizing scene. Streets buzz with endless streams of people. Music echo from cafes and bars, embodying a city that never sleeps. Street food stalls stay open late, offering colorful, capturing Saigon's lively, alluring spirit.
6 replies
0 recast
12 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
Nhìn lại một năm qua xem mình đã làm được những gì, một năm không gọi là thành công nhưng cũng không có biến cố. Bình yên như thế cũng tốt nhưng bản thân phải cố gắng nhiều hơn! Happy birthday to me 🥳🎂🤡
8 replies
1 recast
16 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
cuộc đời này vui buồn lẫn lộn, nhưng có homie, mọi chuyện dễ thở hơn :))) @duycuonhood
6 replies
0 recast
10 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
lại là món best seller Phở khô Gia Lai 🤡
0 reply
0 recast
10 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
con này là con yêu quái :)))
1 reply
0 recast
9 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
một chút bánh flan
4 replies
0 recast
13 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
Chieu Ta
0 reply
0 recast
8 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
Banh canh Ca Loc - Vung Tau
0 reply
0 recast
4 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
Lang Phuoc Hai - Vung Tau
3 replies
0 recast
5 reactions

Tài Văn Tiến Dũng pfp
Tài Văn Tiến Dũng
@milocryp
chill-out
1 reply
0 recast
4 reactions