Content pfp
Content
@
0 reply
19 recasts
19 reactions

Xuanbach 🎩 pfp
Xuanbach 🎩
@xuanbach
Tôi vẫn tin vào degen Chỉ một chút điều chỉnh Em nó sẽ sớm quay lại với ATH mới 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
5 replies
2 recasts
3 reactions

Nguyen Lan pfp
Nguyen Lan
@nguyenlan
Có lên phải có xg mới cân bằng đc chứ
1 reply
0 recast
0 reaction

Kathyngoc pfp
Kathyngoc
@kathyngoc
xanh xnah đỏ đỏ mấy nhỏ phái lắm
1 reply
0 recast
0 reaction

Merlin 🎩 ✪ pfp
Merlin 🎩 ✪
@merlin7667
Bật nến D xem cho tự tin bạn ạ 🚀🚀🚀
0 reply
0 recast
0 reaction

Thuythinh1991 pfp
Thuythinh1991
@thuythinh1991
Lên rồi lại xuống em cũng yêu degen nhữ anh
0 reply
0 recast
0 reaction

Moneyhoo🎩 pfp
Moneyhoo🎩
@kenshin102
48 $degen. Chào đón cap1B nào
0 reply
0 recast
0 reaction