Xuanbach pfp

Xuanbach

@xuanbach

1162 Following
1055 Followers


Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
hihi, see what tokens are trending now cc @betashop.eth @airstack
2 replies
1 recast
1 reaction

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Tôi vẫn tin vào degen Chỉ một chút điều chỉnh Em nó sẽ sớm quay lại với ATH mới 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
1 reply
1 recast
1 reaction

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Degen 1 $
3 replies
1 recast
2 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Giá USDT vẫn đang tăng chóng mặt , liệu chúng ta có thấy giá usdt ở mức 28k không ===>>> up trend 🤢🤢🤢🤢🤢🤢 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
3 replies
1 recast
3 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Chơi đi anh em
2 replies
1 recast
3 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
BTC hồi là em sống rồi chào anh em nhé
3 replies
1 recast
3 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Farcaster dự định năm nay sẽ rất bùng nổ , anh em đặt 1 chân lên hết chưa
3 replies
1 recast
4 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Đi lượm lúa thôi @luonghoa9x @thuythinh1991 @chipnailcute1102
1 reply
1 recast
2 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Ngày mới vui vẻ Degen to the mon 🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖
4 replies
1 recast
4 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
I'm taking $onchain pill
0 reply
1 recast
2 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Cho anh em check rank Degen kèo giàu sang đừng tránh nó nhé Tất cả cùng cố gắng nhé 🍖🍖🍖🍖🍖🍖🍖 https://f.hellwach.io/farcaster/framegame/action/?method=degenallowance&hwts=1710654538224&hwts=1711014020893&hwts=1711083139568&hwts=1711234837030&hwts=1711718753987
2 replies
1 recast
2 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Mỗi ngày lại 1 ATH mới anh em hôm qua lĩnh lương xả kinh 💪💪💪💪💪
2 replies
0 recast
1 reaction

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Con hàng đào free Yêu cầu có PC Anh em nào chưa đào có thể tham khảo rất đơn giản https://app.getgrass.io/register/?referralCode=r7diJ3E05bTrjGW
3 replies
1 recast
3 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
DEGEN lại phá ATH Câu lày quen quá rồi Các bạn nghĩ cap sẽ là bao nhiêu Theo tôi DEGEN mùa lày cap sẽ sớm đạt 1 tỉ $ đấy bạn nhé
3 replies
2 recasts
4 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Anh em có ai đào con lày không Không biết được cái nịt gì không , mình lại nâng cấp hết ko có con NFT nào chắc đen thôi chứ đỏ quên đi 😁😁😁😁
2 replies
2 recasts
3 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Tặng mỗi bạn 50 DEGEN Like Commen Anh em thông cảm của ít lòng nhiều
6 replies
1 recast
4 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Lại thêm kèo nước mưa cứt chym Anh em nhanh tay tranh thủ dán ví ko hết slot https://warpcast.com/pengx/0x05162c94
2 replies
1 recast
3 reactions

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Lại thêm kèo nước mưa cứt chym anh em cứ dán ví vào thôi nhé Rồi 100 kèo chỉ cần 1 kèo thôi 💪💪💪💪💪 https://warpcast.com/pengx/0x05162c94
1 reply
1 recast
1 reaction

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Cũng là cố gắng nhưng có cái gì đó sai sai https://warpcast.com/degenbot/0xc169b844
1 reply
0 recast
1 reaction

Xuanbach pfp
Xuanbach
@xuanbach
Anh em clam $BOAJK kèo nước mưa cứt chym tiếp anh em https://warpcast.com/metamarker/0x2aeb0881
3 replies
0 recast
3 reactions