Lê Tuyết pfp

Lê Tuyết

@tuyetle67

3600 Following
3113 Followers


Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
so good
0 reply
0 recast
0 reaction

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
who?
0 reply
0 recast
0 reaction

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Soắn quá nhỉ
12 replies
0 recast
42 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Buổi sáng vui vẻ ạ 😊
6 replies
1 recast
5 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Em là gơn phố đó ạ
8 replies
0 recast
38 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Quá là tuyệt vời luôn cả nhà 😊 😊
2 replies
0 recast
2 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Làm chai không ạ ???
7 replies
0 recast
7 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Chúc cả nhà ngày làm việc mới hiệu nhé
5 replies
3 recasts
7 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Ăn đêm cùng Bà Tuyết ạ
1 reply
1 recast
1 reaction

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
góc phòng nhỏ của tui thật là chill😍
3 replies
0 recast
3 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Khu này là ở đâu anh em nhỉ ?
9 replies
0 recast
6 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Thật là bình yên
10 replies
3 recasts
47 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Không muốn dậy một chút nào
4 replies
1 recast
9 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Mọi người ngủ dậy hết chưa ta 😉
13 replies
1 recast
11 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Xe a có hỏng k?
18 replies
1 recast
45 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Ai ủng hộ kính em không
11 replies
0 recast
8 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
thật là say mê
11 replies
1 recast
4 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Ngủ thôi cả nhà iu
6 replies
1 recast
6 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
hi các ac nha
7 replies
3 recasts
5 reactions

Lê Tuyết pfp
Lê Tuyết
@tuyetle67
Dậy nào cả nhà iu
9 replies
1 recast
8 reactions