Nguyễn thị uyên pfp

Nguyễn thị uyên

@ntuyen1984

973 Following
602 Followers


Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
Just got FarPoints on @farquest, get your free daily spins before they expire on https://far.quest/school 🎩🎩🎩
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
thank you $100 degen
0 reply
0 recast
0 reaction

Base pfp
Base
@base
Announcing the third wave of 2024 Base Builder Grants: - @linda for @bountycaster which enables people to post and discover bounties on Farcaster - @greyseymour for championing Base and powering decentralized growth for Based builders - @zeitgeistmint for launching an extremely Based collection of memes
20 replies
25 recasts
157 reactions

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
ok, thank
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
too volatile crypto
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
Babylon update Anh em đã stake sBTC vào mint Bitcoin Pioneer Pass NFT nhé! 🎁 Supply: 100k NFT 👉 Link mint: https://www.okx.com/vi/web3/marketplace/launchpad/event/babylon
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
free $moon
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
gas giảm rồi
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
bullish with $marp
2 replies
2 recasts
2 reactions

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
fomo acc quá hơn triệu acc liền, ae cheat quá.
1 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
100 $degen
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
con dym ae vn ăn kha khá , xin chúc mừng ae stake 1 tia ăn 2ku
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
các coin ẩn danh giờ đều ko dc chấp nhận , xu thế rồi. mọi thứ đều phải minh bạch. công bằng
1 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
happy new year!
0 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
Chúc ae năm 2024 nhiều sức khỏe, thành công rực rỡ, đánh đâu thắng đó nhé! Hi vọng trong 2024 sẽ có nhiều ae trở thành top 1% của VN 🎊
0 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
happy new year!
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
I just joined the @deframe beta 🔳
0 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
mà nick sao vẫn chưa lên tím thế.
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
bán dc nhiều ko b?
0 reply
0 recast
0 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
người ae còn giữ ko?
0 reply
0 recast
0 reaction