Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
DEGEN - memecoin trên Base Kèo ít nhưng chất 😜 Ai còn hold thì 1 ví hiện tại nhận được ~8k$ 😂. Mình bán lúc 25u rồi
0 reply
0 recast
1 reaction

Hunter🎩🍖👻🐱🫧 pfp
Hunter🎩🍖👻🐱🫧
@gastino42
quá đã
0 reply
0 recast
0 reaction

Trần Văn Nam pfp
Trần Văn Nam
@tvnam6868
không dc đồng nào, chúc mừng b nhé
0 reply
0 recast
0 reaction

holahap pfp
holahap
@holaholahap
b bán sớm vậy, giờ chắc tiếc lắm
0 reply
0 recast
0 reaction

oneyeahfaraster pfp
oneyeahfaraster
@lanphuong6688
giàu rồi, mình theo chậm nên ko húp dc gì.
0 reply
0 recast
0 reaction