myduyen2209 pfp

myduyen2209

@myduyen2209

1216 Following
915 Followers


Base pfp
Base
@base
Frames just leveled up (again) as Farcaster rolls out transactions within /frames FRAMES OF THE FUTURE celebrates how transactions unlock the next wave of onchain innovation https://new-frames-project.vercel.app/frames-of-the-future
806 replies
2472 recasts
3883 reactions

ciniz 🐹 pfp
ciniz 🐹
@ciniz
few days... 1. quote this cast mentioning your favorite crypto highlight from the past few years 2. fill out le form 3. join /wearesoearly and /lifeisgood 3. turn notifs on ( must be following @ciniz ) do not trust anything that is not posted on this account https://forms.gle/6sx6PqMxjKD27C7w7
430 replies
181 recasts
795 reactions

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
crypto is very good !
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
🔥 Claim meme $ENJOY dành cho users của Zora và Farcaster  👉 Anh em vào link dán ví check và claim: https://www.enjoy.tech/ Contract: 0xa6B280B42CB0b7c4a4F789eC6cCC3a7609A1Bc39 👉 Swap tại: https://swap.zora.energy/#/swap 1 ví đâu đó hơn 100$
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
Khả năng cao là zkSync sẽ kết hợp các tiêu chí của Optimism và Arbitrum Sẽ không có tiêu loại thẳng tay như Sờ tắc nẹt (tất nhiên là chắc chắn có đánh Sybil) 😂 Và chưa snapshot 🤣 cứ làm đi nhưng kiểu duy trì active thôi 🤧
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
300 $degen
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
Nghe nói hôm nay altlayer trả air cho TiA staker à anh em?
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
https://portal.dymension.xyz/dymension/governance
0 reply
0 recast
1 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
DYM Staking update Anh em có stake DYM thì vào vote nhé! Ai stake mà không vote khéo sau này bị loại khỏi các đợt airdrop dành cho stake DYM nếu có 🤣 (nhìn Optimism hold nhưng yêu cầu phải tham gia bao nhiêu đợt vote
1 reply
0 recast
1 reaction

Drakula.app (on TestFlight!) pfp
Drakula.app (on TestFlight!)
@drakula
Onchain scrolling is coming to @base. Drakula is bringing the world's most popular content type onchain: short-form videos. Mint on @base now to earn 250 🩸BLOOD, which will have future uses in our app. https://zora.co/collect/base:0xca3d25f9e5ffcdeb007c6744c995014736b522ab/1/frames
723 replies
1331 recasts
1643 reactions

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
hacker, ... vì vậy cần minh bạch
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
100 $degen
1 reply
0 recast
0 reaction

Hoàng Minh Khôi 🖼️ 🎩 pfp
Hoàng Minh Khôi 🖼️ 🎩
@minhkhoi
Airdrop 2 leaderboard! Check it out at https://www.degen.tips/airdrop2. Comment number $DEGEN you’ve received now and your rank!
2 replies
1 recast
1 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
100 $degen
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
🎩 HOLY SHITT, I just won 300K $DEGEN from @perl
0 reply
0 recast
0 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
cảm ơn nhé 100 $degen
0 reply
2 recasts
2 reactions

dienmayxanh pfp
dienmayxanh
@dienmayxanh
⚡️Tiếp tục hiến máu cùng #Zora - Kỉ niệm Zora bật cầu chì cho mạng Arbitrum. - Truy cập: https://zora.co/collect/arb:0x9a6735518847e59b71530512941afdf014a8a74b - Mint trên mạng Arbitrum, phí 1.84$ Hiện có khoảng 22700 người đã hiến máu, 5 ngày nữa end.
1 reply
1 recast
2 reactions

bamboovn.org pfp
bamboovn.org
@bamboovn
dym đã list trên MXC . giá 4,6u . ae tôi giàu rồi. bao giờ đến lượt mình đây
0 reply
1 recast
1 reaction

bamboovn.org pfp
bamboovn.org
@bamboovn
I just joined the @deframe beta 🔳
1 reply
1 recast
1 reaction

myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
100 $degen
0 reply
1 recast
1 reaction