myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
🔔🔔 MASA Airdrop Quest Hoàn thành tất cả các bước của nhiệm vụ để đúc Huy hiệu MASA Airdrop của bạn. Token được phân phối vào quý 1 năm 2024. ▶️ Nhiệm vụ đơn giản như các bạn đã thường làm: https://app.masa.finance/campaign/masa-airdrop-quest
3 replies
0 recast
1 reaction

thaomy2010 pfp
thaomy2010
@thaomy2010
cảm ơn đã chia se kèo.
1 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
kèo ngon đã làm 1 ví chống fomo
0 reply
0 recast
1 reaction

holahap pfp
holahap
@holaholahap
đợt này nhiều kèo quá , ko có thời gian làm full dc
0 reply
0 recast
1 reaction