myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
🔥🔥#DMAIL AIRDROP 🔥Rule Airdrop: Airdrop Season 1 sẽ thưởng cho những người tham gia ở nhiều danh mục, chẳng hạn như Người nắm giữ miền NFT trả phí, Giao dịch theo thời gian, Người đóng góp cộng đồng, Crystal NFT Holder, Người dùng hoạt động Dmail DApp
4 replies
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
kèo này ảo quá , mình trượt rồi.
1 reply
0 recast
1 reaction

ducthang2016 pfp
ducthang2016
@tdthang2016
con này gia điều kiện vậy không nhai được miếng nào rồi
0 reply
0 recast
1 reaction

rich2016 pfp
rich2016
@rich2016
đợt này nó hay airdrop khi người dùng sở hưu nft nhỉ? cách tẩy bài của dev rồi
0 reply
0 recast
1 reaction

fptshop.org pfp
fptshop.org
@fptshop
mai list có linh check , hy vọng có bát cháo hành của thị nở vậy.
0 reply
0 recast
1 reaction