myduyen2209 pfp
myduyen2209
@myduyen2209
Berachain xôn xao vụ testnet Đi đâu cũng thấy đăng nên lười lên quá Anh em nào muốn chọn hướng đi khác biệt thì mua mấy bộ NFT của Berachain cho khoẻ nhé 🤣🤣 ( nft đang giá 3÷4 eth thôi)
4 replies
1 recast
2 reactions

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
fomo acc quá hơn triệu acc liền, ae cheat quá.
1 reply
0 recast
1 reaction

oneyeahfaraster pfp
oneyeahfaraster
@lanphuong6688
bu vài ví cho đỡ fomo vậy, ko dọc tin này của bâc lại trôi mất mấy ví
0 reply
0 recast
1 reaction

Nguyễn thị uyên pfp
Nguyễn thị uyên
@ntuyen1984
thank you ! kèo này đang bị fomo nè.
0 reply
0 recast
1 reaction

bamboovn.org pfp
bamboovn.org
@bamboovn
làm vái ví chống fomo dưới mọi hình thức vậy
0 reply
0 recast
1 reaction