ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'

@gami

563 Following
35444 Followers


ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
join myself and dao members for the first member dao meating 🌭
0 reply
5 recasts
13 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
looove when this happens!
2 replies
1 recast
15 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
my gf and i were letting the yt algo feed us on our tv and a wild "opstacle" appeared... video linked was in the description of yt short we were shown with 620k views! βŒβ—¨-β—¨ https://www.youtube.com/watch?v=8xRd1Djo-ic
1 reply
3 recasts
21 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
member #99 is up
1 reply
1 recast
20 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
why is dwr our channel host?
8 replies
5 recasts
43 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
Nouns is only as good as its people, places and things. Nouns need ideas. Ideas feed Nouns. Dream big. βŒβ—¨-β—¨
2 replies
3 recasts
42 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
who made this? πŸ€Œβ†—οΈŽ
8 replies
6 recasts
48 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
member #98 is up
5 replies
4 recasts
44 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
Feeling gnarly? Then /sendit β†— https://just-sendit.vercel.app
8 replies
22 recasts
67 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
Ready to /sendit β†— https://just-sendit.vercel.app
3 replies
8 recasts
29 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
Sendit Round 2 is over and rewards are ready for claim β†— https://rounds.wtf/sendit/sendit-round-2
11 replies
44 recasts
113 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
someone build apparel that subtly makes it look like you’re in front of a green screen
2 replies
2 recasts
29 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
nice try @crispyking lmao β†—
5 replies
4 recasts
38 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
this is doooope β†—
4 replies
1 recast
9 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
member #97 is up
4 replies
3 recasts
41 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
headed to austin for consensus. who got the plug? https://www.youtube.com/watch?v=FdLiMU6hJCY
5 replies
6 recasts
36 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
Who’s headed to Consensus in Austin TX and wants to meet up? Excited for the Nouns documentary premiere on Wednesday 29 May! Is there an IRL screening? Hmu in the replies ↓
3 replies
1 recast
27 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
member #96 is up
2 replies
5 recasts
34 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
comfy is a mindset
6 replies
3 recasts
48 reactions

ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-' pfp
ε‘‚δΈΉε†Šε·₯ 🌐-'
@gami
minting /imf memes on @base like an imfer 🌐-' https://zora.co/collect/base:0x274b00d28b7240e966d80478133be80c02dc2a46/2?referrer=0x387a161C6b25aA854100aBaED39274e51aaffffd
13 replies
13 recasts
105 reactions