Content pfp
Content
@
0 reply
0 recast
0 reaction

Piter Pasma  pfp
Piter Pasma
@piterpasma
De Nederlandse taal is goed voor onzingeving. Deel je favoriete absurdistische cartoons :D (deze cartoon is van Gummbah)
1 reply
0 recast
2 reactions

Matthijs Keuper pfp
Matthijs Keuper
@codeandwood
0 reply
0 recast
1 reaction