Asta pfp

Asta

@astavn

627 Following
548 Followers


Asta pfp
Asta
@astavn
I celebrated my $DEGEN claim!
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
I just submitted my response to a DeForm! https://waitlist.light.so/?referral=pVsfnxbfMp3J
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Claim OG Rank 0x03ee972e5F3AD634C7a8fa824EC0a123Be903494
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
I'm good at myself
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Finally !!!
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
1 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Tham gia ngay dự án Backpack Exchange mới mở trade lấy point. Mới ngày đầu đã lên hơn 300$M giao dịch, anh em tham gia biết đâu trúng tiền tươi nhé !! https://backpack.exchange/refer/985bfedb-ba16-488b-bcd0-5f3a81627ee9
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Có bác nào biết gỡ hack ví bị set owner ví solana ko 😰
1 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Gm
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
GM mùng 5
1 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
🚀 THE LARGEST AIRDROP OPPORTUNITY ON FARCASTER IS LIVE! STEP 1: Register by entering our invite code – SY5QV STEP 2: Receive your up to 20,000 points (more for lower FID) STEP 3: Invite your friends by casting our Farmcaster frame with your own invite code on ANY channel! Invite code: SY5QV https://caster.farm
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Uptrend chưa anh em ?
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
My active badge is gone ???
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
$FAR $CAST
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Happy Lunar New Year !!!
1 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
I just joined the @deframe beta 🔳
1 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
$DEGEN - Airdrop season 2 > Check eligibility: https://airlock-fc.vercel.app/?slug=degen Đăng bài viết chất lượng trên Warpcast > users khác thấy hay sẽ Tip cho bạn ngay dưới bài viết với cú pháp sau : Nội dung cmt + xxx $DEGEN ( trong đó xxx là số $DEGEN muốn tip)
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
lets $BASH
0 reply
0 recast
0 reaction

Asta pfp
Asta
@astavn
Chuẩn bị hốt tiền chưa ae
0 reply
0 recast
0 reaction